Metoda PNF – czym jest i w czym jest pomocna?

Metoda PNF to znana i ceniona we współczesnej fizjoterapii metoda rehabilitacji, którą przeprowadza się u pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu nerwowego i kostno-mięśniowego. Metoda PNF jest skuteczną, kompleksową i nowoczesną terapią, która opiera się na szerokiej wiedzy z dziedziny neurofizjologii oraz indywidualnym podejściu i współpracy terapeuty z każdym pacjentem. Na czym polega terapią tą metodą i dlaczego warto się na nią zdecydować?

Czym jest i na czym polega metoda PNF?

Pod skrótem PNF kryje się angielski termin Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, który możemy przetłumaczyć jako proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie. Metoda PNF polega więc na neurofizjologicznym oddziaływaniu terapeutycznym na receptory zlokalizowane w ludzkim organizmie, które za pośrednictwem połączeń nerwowo-mięśniowych wywierają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy oraz ułatwiają osobie chorej wykonywanie upośledzonych przez chorobę lub uraz czynności ruchowych.

Głównym celem metody PNF jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje do codziennego funkcjonowania, a której wskutek choroby lub urazu nie może wykonać w konwencjonalny sposób. Obejmuje pracę nad takimi obszarami codziennego funkcjonowania, jak m. in. podnoszenie przedmiotów, siadanie, chodzenie, właściwe przełykanie oraz utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Metoda PNF jest obecnie uznawana za jedną z najlepszych współczesnych metod fizjoterapeutycznych i realizowana przez renomowane ośrodki. Pacjenci z Krakowa i okolic mogą z niej skorzystać w Orto Reha Sport.

Metoda PNF – czym jest i w czym jest pomocna?

Jak prowadzona jest metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków?

W tradycyjnej fizjoterapii nacisk kładziony jest na pracę nad siłą mięśni oraz zakresem ruchów w obrębie stawów. W metodzie PNF stają się one natomiast swoistym narzędziem terapeutycznym, które prowadzi do zrealizowania utraconej w wyniku choroby lub innych okoliczności funkcji. Metoda PNF wykorzystuje bowiem zdrowie i silne fragmenty ciała pacjenta, aby poprzez mechanizm irradacji, czyli przeniesienia możliwe było pobudzenie chorych i osłabionych w wyniku choroby lub urazu okolic. Wielokrotne powtarzanie określonych ruchów pozwala na odtworzenie przewodnictwa nerwowego oraz „przypomnienie” organizmowi pacjenta ich samodzielnego wykonywania.

Metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków dąży do pobudzenia zmysłów chorego poprzez stymulację dotykową, wzrokową i werbalną realizowaną poprzez bezpośredni kontakt pacjenta z terapeutą. Poszczególne ćwiczenia mogą być wykonywane na materacu, leżance oraz z wykorzystaniem akcesoriów pomocniczych, takich jak piłki, sprzęt do nauki chodzenia i wiele innych. Tak realizowana metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków powoduje, że pacjent staje się swoistym partnerem fizjoterapeuty, który może określić zakres oraz kierunek działań, ku którym ma zmierzać terapia. To w gestii pacjenta leży także ustalenie celów i dążeń terapii, co stanowi dodatkową motywację do pracy nad własnym ciałem. Zaletą metody PNF jest także jej bezbolesność, gdyż terapia prowadzona jest w stosunku do zdrowych części ciała, które zwykle są zlokalizowane daleko od miejsca uszkodzenia.