Wczesna defibrylacja sposobem na uratowanie życia

Każdego roku w Polsce ponad 38 tysięcy osób umiera wskutek Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). Może ono nastąpić niezależnie od wieku i płci oraz stanu zdrowia. Sprawdzonym sposobem na uratowanie ludzkiego życia w takiej sytuacji jest użycie defibrylatora AED.

W samą porę

Stosowanie urządzeń ratujących życie jest skuteczne, o ile użyje się ich w odpowiednim momencie. Według raportu Europejskiej Rady Resuscytacji, podczas NZK najbardziej kluczowe są pierwsze 4 minuty od chwili utraty przytomności poszkodowanego. Każda kolejna minuta znacznie obniża szanse na uratowanie ludzkiego życia.

Rada podkreśla, jak istotne jest zwiększenie liczby urządzeń ratujących życie człowieka. Niezwłoczne zastosowanie urządzenia AED podczas NZK skutecznie zwiększa przeżywalność nawet do 75 procent. Obecnie defibrylatory aed znajdują się w wielu miejscach w Polsce, lecz ich ilość nadal jest zbyt mała, aby podjąć skuteczną reanimację.

Jak znaleźć defibrylator AED?

Rozmieszczenie urządzeń jest strategiczne. Defibrylatory znajdują się w miejscach o dużym zagęszczeniu ludności. Zainstalowano je przede wszystkim na lotniskach i dworcach, w pobliżu dużych centrów handlowych, galerii, w urzędach oraz w przychodniach i innych placówkach medycznych. W defibrylatory AED wyposażono także jednostki mobilne, takie jak karetki pogotowia czy wozy strażackie. Koszty zakupu takiego urządzenia są stosunkowo niewielkie w porównaniu z wartością ludzkiego życia. W zakup defibrylatora coraz częściej inwestują prywatni przedsiębiorcy, umieszczając sprzęt w swoim miejscu pracy. Mapa z lokalizacją urządzeń dostępna jest w Internecie, a także w specjalnie zaprojektowanych do tego aplikacjach na smartfony. Coraz więcej defibrylatorów można spotkać w miejscach, gdzie pogotowie ma utrudniony dostęp (m.in. w schroniskach górskich).

Wczesna defibrylacja sposobem na uratowanie życia

Program PAD

Ogólnoświatowy program PAD (z ang. Public Access to Defibrillation) skutecznie zwiększa świadomość obywateli w kwestii ratowania życia w nagłym zatrzymaniu krążenia. Jeśli chodzi o Polskę, program znajduje się w początkowej fazie rozwoju, jednak pojawia się coraz więcej inicjatyw (m.in. program „Ratuj z sercem”), które sprawiają, że świadkowie zdarzeń coraz odważniej podejmują próby ratowania życia obcemu człowiekowi.

Bezlitosne statystyki

Nagłe zatrzymanie krążenia wciąż jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Każdego roku doświadcza go ponad 400 000 osób w Europie. NZK może nastąpić niezależnie od stanu zdrowia, często niezwiązana jest z wiekiem czy płcią osoby poszkodowanej. Do zatrzymania krążenia może dojść w każdym miejscu, dlatego tak ważne jest, aby defibrylatory AED były powszechnie dostępne.

Obsługa urządzenia nie jest skomplikowana. AED jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym i w większości działa samodzielnie. Wszelkie instrukcje dotyczące postępowania z poszkodowanym widoczne są na wyświetlaczu urządzenia. Defibrylator wydaje również polecenia dźwiękowe, dzięki czemu obsłuży go każdy, nawet osoby bez kwalifikacji medycznych czy specjalistycznego przeszkolenia.